Terug naar home

Voor nieuwbouw, renovatie en inspectie. Vakwerk voor al uw dakwerk.

Duurzame oplossingen voor warmte, water en cv installaties.

PV panelen tussen de pannen

SolarEdge met AEsthetica

Twee landelijke woningen

beide een verschillende uitstraling

Nieuwe dakkapellen en fraaie overstekken.

compleet geïsoleerd en nieuwe dakpannen

in 1 dag geplaatst in Ven-Zelderheide

Veel extra ruimte na de renovatie van het dak

Nieuwbouw in Oeffelt

blauw gesmoorde Tuile du Nord pannendak

Inspectie daken

Door de klimaatverandering neemt de hoeveelheid regen toe. Door het gewijzigde patroon van de regenbuien komen gebreken aan dakconstructies, meer risico voor wateraccumulatie, eerder aan het licht. Hierdoor is het risico dat uw dak tijdens een extreme regenbui bezwijkt toegenomen. Inspectie en onderhoud aan het dak, dakafvoeren en noodafvoeren is daarom van zeer groot belang.

Tijdens de uitvoering van een dakinspectie moeten een aantal risicofactoren inzichtelijk vastgesteld kunnen worden. Het gaat hierbij om de volgende risicofactoren:

  • Afschot in de dakconstructie;
  • De hemelwaterafvoeren;
  • De noodoverlopen;
  • De waterhuishouding;
  • De vervuilingsgraad;
  • De begaanbaarheid;
  • De riolering;
  • Onderhoudsdiagnose.

Na inspectie door Theunissen van Kempen kan in overleg met de opdrachtgever besloten worden of onderhoud volstaat of dat het noodzakelijk is de risico’s te laten berekenen door een bouwkundig ingenieur.