9 stuks CPO woningen in Rijkevoort

Periode:
winter 2014 - 2015
Locatie:
Rijkevoort
In de winter van 2014/2015 is er een start gemaakt met het bouwen van 9 stuks CPO woningen in Rijkevoort. In maart 2015 heeft Theunissen van Kempen de eerste 6 woningen voorzien van Koramic “Modula” dakpannen en zinken goten met hemelwaterafvoeren. Inmiddels is de bouw van de resterende 3 woningen in volle gang, waar ook Theunissen van Kempen nog voor de zomer het dakwerk en zinkwerk zal gaan verzorgen.